Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Zakres usług Legaliw Iwona Nasiłowska

 • udzielanie porad prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • opracowanie projektów rozwiązań prawnych,

 • występowanie przed sądami wszystkich instancji,

 • występowanie przed urzędami i instytucjami,

 • reprezentowanie klientów w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.

 

I Sprawy małżeńskie

 • Rozwód,
 • Separacja,
 • Podział majątku małżonków, przed rozwodem lub po rozwodzie
 • Kościelne stwierdzenie nieważności małżeństwa.

II Sprawy majątkowe

 • Nabycie spadku i jego podział,
 • Wyjście ze współwłasności,
 • Zasiedzenie,
 • Odszkodowania,
 • Zachowek,
 • Sprawy o zapłatę,
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, itp.

III Pomoc prawna dla przedsiębiorców

 • Zakładanie spółek (w tym rodzinnych),
 • Sporządzanie umów,
 • Pomoc prawna przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • Rozwiązanie spółek (likwidacja, upadłość, itp.),
 • Egzekwowanie długów,
 • Sprawy o zapłatę itp.

 

mężczyzna z kartkami