Kanoniczne stwierdzenie nieważności małżeństwa

Osoby, które zdecydowały się na całkowite rozwiązanie swojego małżeństwa, a pobrały się także w kościele katolickim, posiadają możliwość uzyskania tak zwanego rozwodu kościelnego. Prawo kanoniczne podaje trzy główne grupy powodów, przez które małżeństwo może zostać unieważnione. Należą do nich: przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej oraz wady formy zawarcia małżeństwa. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z powodów, sąd kościelny może uznać, że małżeństwo jest nieważne od samego początku. W rezultacie wierny zyskuje możliwość ponownego zawarcia małżeństwa kościelnego z inną osobą.

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami kanonicznego stwierdzenia nieważności małżeństwa i wspiera osoby, które starają się o rozwód kościelny lub też są mu przeciwne. Naszym zadaniem jest zebranie i odpowiednie przedstawienie wszystkich dowodów działających na korzyść naszego Klienta oraz wsparcie prawne podczas trwania procesu rozwodowego.

 

Czy w prawie kanonicznym Istnieje możliwość odwołania się od wyroku?

Prawo do odwołania się od wyroku, czyli tak zwanej apelacji, obowiązuje zarówno w prawie świeckim, jak i kościelnym. Wynika ono bowiem w prawa człowieka do dochodzenia sprawiedliwości, które jest ponad wszystkimi innymi. Dlatego też zyskujecie możliwość dochodzenia swoich praw przed trybunałami wyższych instancji kościelnych. Apelacja jest niejako wstępem do kolejnych czynności procesowych, które mają za zadanie zweryfikować poprzednie orzeczenie i raz jeszcze przyjrzeć się przedstawionym dowodom.

Zakres usług Legaliw Iwona Nasiłowska

  • udzielanie porad prawnych,

  • sporządzanie opinii prawnych,

  • opracowanie projektów rozwiązań prawnych,

  • występowanie przed sądami wszystkich instancji,

  • występowanie przed urzędami i instytucjami,

  • reprezentowanie klientów w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.

 

 

dokumenty małżeńskie