Obsługa prawna artystów

Legaliw zajmuje się obsługą prawną artystów i kompleksowym wsparciem z zakresu prawa małżeńskiego i majątkowego. Naszą pomoc kierujemy do ludzi sztuki. Mogą na nas liczyć artyści z dziedzin takich jak: muzyka, literatura, publicystyka, malarstwo i rysunek, rzeźba i wiele innych. Z uwagi na to, że właścicielka Legaliw sama ukończyła Akademię Muzyczną i pracowała jako śpiewaczka przed uzyskaniem wykształcenia prawniczego, doskonale zna specyfikę tego segmentu rynku.

 

W jaki sposób obsługujemy artystów?

Jak w praktyce wygląda współpraca z biurem Legaliw? Do naszych zadań można zaliczyć:

 • wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne,
 • omawianie strategii procesowych przed wszczęciem procesu i wybranie najlepszej z nich,
 • rozważenie możliwości rozwiązania konfliktów prawnych przed procesem,
 • wsparcie merytoryczne w czasie trwania procesu w sądzie,
 • konsultacje z Klientem podczas przebiegu całego procesu,
 • przygotowanie Klienta do procesu.
 • omawianie rozwiązań po uzyskaniu orzeczenia z sądu.

 

Zakres usług Legaliw Iwona Nasiłowska

 • udzielanie porad prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • opracowanie projektów rozwiązań prawnych,

 • występowanie przed sądami wszystkich instancji,

 • występowanie przed urzędami i instytucjami,

 • reprezentowanie klientów w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.

 

artystka